تماس با ما

ایمیل ما

info@zardineh.com

شماره تماس ما

تلفــن: 36378229 041
فکس:  36378230 041

آدرس ما

نشانی: تبــریز، جاده تهران، کوی یاس